Feilparkerings-appen slippes i Stavanger

Parkerte elsparkesykler på Domkirkeplassen i Stavanger
Delte elsparkesykler har blitt populært i Stavanger. De er et godt framkomstmiddel for folk med dårlig tid, samtidig som det er lettvint og lett tilgjengelig. Det er denne tilgjengeligheten som paradoksalt nok, gir el-sparkesyklene et dårlig omdømme. De blir ofte satt i fra seg på en dårlig måte, til hinder for andre brukere i byen. 

Nivel lanserer nå appen Feilparkering i Stavanger. Parking av elsparkesykler er et av de største problemene med denne nye transportformen. I Bergen har vi gjort byen i stand til å ha strenge parkeringsregler i sentrum, styrt av elektroniske gjerder - eller geofencing. Allikevel ser vi at det er stor forskjell på en god parkering og en dårlig parkering midt på fortauet, selv om begge kan se bra ut ut i fra GPS-plasseringen. 

Bergen har brukt feilparkeringsappen siden juni 2021. Engasjerte innbyggere har meldt inn hundrevis av feilparkerte elsparkesykler, og de fleste av utleieselskapene har fulgt godt opp.

2022-05-10 feilparkeringsstatistikk

Nå er det Stavanger sin tur. 

Feilparkeringsappen gir den enkelte innbygger muligheten til å rapportere inn feilparkerte el-sparkesykler. Den en rask og brukervennlig: Brukeren velger feilkategori, tar bilde, scanner qr-koden til sparkesykkelen og sender inn rapporten til et baksystem som deretter formidler rapporten til både operatører og kommunen. 

2022-05-10 feilparkering kategorier

Dere rapporterer - operatørene fikser. Dette er en vinn-vinn situasjon for innbyggerne og byen. Sammen får vi tryggere, ryddigere og bedre gater i Stavanger kommune.

Kom å møt oss på stand under Nordic Edge Expo i Stavanger 10. og 11. mai 2022 for mer informasjon om appen. Den kan lastes ned både på iOS og Android.