Norsk – Norge

Nivel / Blog: Regulate smarter

Innlegg om:

citizen engagement

Parkerte elsparkesykler på Domkirkeplassen i Stavanger

Feilparkerings-appen slippes i Stavanger

Delte elsparkesykler har blitt populært i Stavanger. De er et godt framkomstmiddel for folk med dårlig tid, samtidig som det er lettvint og lett tilgjengelig. Det er denne tilgjengeligheten som paradoksalt nok, gir el-sparkesyklene et dårlig omdømme. De blir ofte satt i fra seg på en dårlig måte, til hinder for andre brukere i byen. 

Nivel lanserer nå appen Feilparkering i Stavanger. Parking av elsparkesykler er et av de største problemene med denne nye transportformen. I Bergen har vi gjort byen i stand til å ha strenge parkeringsregler i sentrum, styrt av elektroniske gjerder - eller geofencing. Allikevel ser vi at det er stor forskjell på en god parkering og en dårlig parkering midt på fortauet, selv om begge kan se bra ut ut i fra GPS-plasseringen. 

Les mer